Cookies

Identyfikatory cookies, które w połączeniu z innymi identyfikatorami i informacjami prowadzą do zidentyfikowania os. fizycznej, są traktowane jako dane osobowe.

?Używanie ciasteczek w celu ?śledzenia? aktywności danej osoby w sieci stanowić będzie przetwarzanie danych osobowych, o ile takie ?śledzenie? wiązać się będzie z korzystaniem z identyfikatora internetowego, który jest użyty do tworzenia profilu tej osoby.? Xawery Konarski, MOP 2018, nr 22

Zamieszczanie i odczytywanie cookies wymaga zgody (art. 173 pr. telekomunikacyjnego).

W związku z tym, że niektóre cookies przyczyniają się do zbierania danych osobowych, stosuje się ogólne zasady RODO. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit.b b (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes).